Kalite / Uyumluluk Politikamız

Hava taşımacılığı alanında geçerli tüm ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere bağlı kalacağız.

 

Kalite Hedeflerimiz:

 

• Operasyonlarımızı kaliteli ve emniyetli bir şekilde gerçekleştirmek,

 

• Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılamak ve daha iyi hizmet sunabilmek için imkanlarımızı en iyi şekilde kullanmak,

 

 

• S.O.S Air’in başarısını arttırmak için takım ruhu ile tüm süreçlerde sürekli iyileştirmeler yaparak çalışmaktır.

 

 

Kalite hedeflerimize ulaşmak için;

 

 

• Yönetim alanında yenilikçi yöntemler uygulamaya,

 

 

• Kalifiye personel için düzenli olarak eğitimler planlamaya,

 

 

• Modern, güvenilir ve etkin uçaklarla operasyon gerçekleştirmeye,

 

 

• Paydaşlarımızla ilişkilerimizi geliştirmeye,

 

 

• Kalitedeki başarımızı artırmak için S.O.S Air personelinin motivasyonunu yüksek tutmaya,

 

 

• Uyumluluk İzleme Sisteminin etkin işleyişini sağlamaya ve kalite dökümanlarının/kayıtlarının uygun bir şekilde tutulmasına odaklandık.

 

 

S.O.S Air’in Genel Müdürü olarak; Uyumluluk İzleme / Kalite politikasını uygulamak ve bu sistemin etkinliğini artırmak için gerekli olan kaynakları sağlamayı taahhüt ediyorum. Şirket çalışanlarımızın da bu politikada yer alan kalite taahhütlerini destekleyeceğine yürekten inanıyorum.

 

 

Nilgün YEŞİLYURT
Genel Müdür